Historie

Korte historie van Het Lemke

Het Lemke is totaal gerestaureerd in 2002. Een paar details.

De Lange Hezelstraat behoort tot de oudste straten van Nederland, haar geschiedenis gaat terug tot de Romeinse tijd. Toen vormde de straat een verbinding tussen de legerplaats op de heuvels van de stad Nijmegen, in het oosten en de “Romeinse” stad in het westen, het hedendaagse Waterkwartier.

Op het achterterrein van Lange Hezelstraat 59 (nu restaurant het Lemke) werd omstreeks 1480 een kapel gebouwd waarvan onder het achterhuis (trapje af) de fundamenten te bezichtigen zijn. Bovendien vindt men daar ook een zeer oude waterput. Waarschijnlijk uit de veertiende eeuw. Die toebehoorde aan de brouwerij welke toen in het pand gehuisvest was. Ook is er een kleine haardstede gevonden uit 1530.

Deze haardstede met de vuurvaste stenen, waarop verschillende afbeeldingen, is te bezichtigen onder de glasplaat in het middenhuis. Het casco van het huis Lange Hezelstraat 59 is door zijn laat middeleeuwse muren en vloeren vooral van bouwhistorische waarde. Zoals de balklaag en de kinderbalken in het plafond omstreeks 1500 bevinden, boven op de vide is ook een kaarsenis en zijramen die achter muren tevoorschijn kwamen die toen op een gasje uitkeken en nu dichtgebouwd zijn. In de zijmuren in het voorhuis zijn de bouwsporen van diverse eeuwen te zien, bijvoorbeeld spaarbogen, diverse kloostermoppen, ijsselsteentjes etc., eveneens van de vroege zestiende eeuw. De hoge kelder (spitsboogtongewelf) onder het voorhuis stamt mogelijk uit de veertiende eeuw. In de zestiende eeuw, oudste vermelding 1560, tot en met de achttiende eeuw was behalve een woonhuis ook een Brouwerij gevestigd in het pand.

In de Middeleeuwen rond 1500 bestond het pand Lange Hezelstraat nr 59 ook nr 57, die toen samen één pand vormden, (waar nu het Lemke is gevestigd) uit vijf benedenkamers, achter een pakhuis, waarin een grondpomp, een keuken, een stal en een tuin, en acht bovenkamers, zolder, kelders en verdere comoditeiten.

In vrijwel de gehele zeventiende eeuw droeg het perceel, bestaande uit het huis, een schuur, een tuin (nu een historisch terras) en een brouwerij, de naam het Lemke. Wie bedacht de naam het Lemke voor de brouwerij en de naam van het pand de Geborste Klomp die op de Hessenberg achter het Lemke gestaan heeft? Iemand van ver vóór 1726. Waarschijnlijk waren dat Hendrick Bars en zijn vrouw Belia die omstreeks 1570 woonden en werkten in de brouwerij.

In de achttiende eeuw (1726) doken voor het eerst de namen (Lemke en Geborste Klomp) in de overdrachtsakte op door de aankoop van de 2 panden waarin de brouwerij gevestigd was en de Geborste Klomp door Adam van Wanraeij en kreeg de brouwerij de naam het Lemke in de overdrachtsakte.

Met het overlijden van Adam van Wanraeij in 1786 kwam er definitief een einde aan deze brouwerij. Naderhand is er een handel in wijnen ontstaan en is een succes geworden